Technologie izolace chemickou injektáží

Technologii izolace zdiva chemickou injektáží lze aplikovat ve všech typech vlhkého zdiva. Principem této metody je dosažení vnitřní vodoodpudivosti, popř. vyplnění nebo zúžení pórů stavebních hmot předvrtáním a následným napuštěním zdiva injektážní látkou do té míry, že takto upravené stavební materiály vytváří účinnou překážku pronikání zemní vlhkosti. Z celé škály injektážních prostředků nabízíme provedení chemické injektáže podle stavu a složení zdiva tlakovým napouštěním: silikonovými mikroemulzemi, silikonovými krémy, akrylátovými gely a polyuretanovými pryskyřicemi.

Výhody:

  • jednoduchost, rychlost a šetrný přístup ke stavebním konstrukcím vylučující narušení statiky domu.
  • stačí jednostranný přístup k izolovanému zdivu. Pokud se injektáž provádí do obvodových stěn budovy nedochází k narušení interiéru budovy.
  • vysoká variabilita použití i v místech,kde nelze nasadit jiné technologie jako například schodiště,těžce přístupné zákoutí,výklenky apd.
  • vysoká variabilita složení zdiva s účinností použitého injektážního prostředku až 80%.
  • navržení optimálního injektážního prostředku vzhledem ke stavu a složení zdiva.
  • propojování různých úrovní izolací.
  • možnost provedení rubových a plošných izolací.

Pro co nejlepší výsledky a životnost chemické clony volíme injektážní prostředek podle druhu a stavu zdiva:

1) Silikonové krémy a mikroemulze na bázi silan siloxanu s 80% aktivní látkou

Doporučujeme použití k izolaci mokrého, převážně cihelného zdiva. Horizontální a svislé clony lze provádět jak mírně tlakově tak tlakově.

 2) Akrylátový gel

Je zpravidla třísložková polyakrylátová směs s viskozitou blízkou vodě napouštěná do zdiva tlakově. Vytvořený hydrofilní pružný gel je nepropustný pro vodu, roztoky solí, zásad, kyselin i pro organické kapaliny a navíc vykazuje dobrou adhezi ke všem běžným stavebním materiálům. Gel je odolný vůči změnám teploty kolem nuly (přechod mráz – tání), ve vlhkém prostředí je objemově stálý. Snížení vlhkosti má za následek mírné vysychání gelu a tím jeho smršťování, které je však vratné – při opětovném styku s vodou smrštěný gel opět nabobtná a zvětší svůj objem na původní hodnotu. Zreagovaný gel se nerozpouští ve vodě ani v uhlovodících (ropné produkty). Je chemicky inertní.

Samotné napouštění zdiva se provádí přes napouštěcí ventily pístovým čerpadlem tlakovaným kompresorem do tlaku 3,5 – 5 MPa.

OBR 1 injektážní pumpa Desoi a kompresor OBR.2 injektáž OBR 3 injektáž OBR 4 injektáž

Doporučujeme použití v kamenném a smíšeném zdivu o větší tloušťce s možností nesourodých spár uvnitř zdiva. Gelová clona velmi dobře odolává v zamokřeném prostředí s častou dotací vlhkosti. Tlakové chemické injektáže akrylátovým gelem jsou osvědčenou zábranou jak proti zemní vlhkosti tak proti spodní tlakové vodě. Lze provádět:

  • injektáž za účelem provedení horizontální clony jednořadé nebo dvouřadé – nejčastěji používané odizolování zdiva od základů
  • injektáž za účelem provedení plošné nebo rubové izolace – oddělení zdiva od terénu, používané často k izolaci sklepních prostorů.

OBR.2 plošná injektáž

3) Polyuretany

Polyuretany jsou tlačeny do zdiva  pístovým čerpadlem přes napouštěcí ventily, kde vytváří souvislou hydroizolační bariéru proti vzlínající vlhkosti a zároveň dochází k celkovému zpevnění zděných konstrukcí. Polyuretanový gel používáme především při injektování rozvolněného a nesourodého zdiva a k zastavení průsaků v prasklinách betonových konstrukcí.

 

Cookies
Na těchto webových stránkách jsou pro účely analýzy a statistiky jejich užívání a k personalizaci jejich funkce a zobrazování reklam používány soubory cookies. Abychom mohli využívat tyto cookies, která nejsou nezbytně nutná pro fungování webu, potřebujeme váš souhlas. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „Rozumím“. Souhlas můžete odmítnout zde.