Podřezání zdiva diamantovým lanem

Tuto technologii lze aplikovat u všech typů vlhkého zdiva. Do předem provrtaných otvorů se vloží řezné lano a pomocí kladek se vytvaruje rovina řezu. Pohybem lana s kovovými prstenci s nalepenými průmyslovými diamanty se proříznou i ty nejtvrdší materiály. Do drážky se vkládá izolace stejného druhu a stejným postupem jako u podřezání řetězovou pilou.

Výhody:

  • technologie používaná většinou v případech kdy zákazník vyžaduje 100% účinnou technologii a nelze použít technologii podřezání řetězovou pilou nebo naražení nerezových plechů.
  • nevyžaduje průběžnou ložnou spáru.
  • použití na všechny druhy zdiva, betonu, nebo tvrdé cementové malty.
  • možnost vedení vertikálního řezu.