Jádrové vrtání

Moderní diamantová řezací technika přináší řadu výhod, které usnadňují a zjednodušují provádění přestaveb nebo demolic v mnoha ohledech:

  • vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
  • žádné nebo pouze minimální odstraněný materiál lze snadno likvidovat (ucelené odpadní části)
  • nevznikají otřesy a vibrace
  • malá hlučnost a pracnost
  • chladící vodu lze odsávat